Boeken

1854 - Handboek der Bijbelverklaring voor Huisgezinnen

Auteur: Theodorus Matthijs Looman

Theodorus Matthijs Looman is de volledige naam van de man die dit indrukwekkende naslagwerk geschreven heeft. Theodorus Matthijs is geboren op 12 mei 1816 te Amsterdam. Op 18-jarige leeftijd werd hij onderwijzer waarna hij verscheidene rangen doorliep en uiteindelijk gouverneur werd. Daarna werd hij nog godsdienstonderwijzer, Bijbellezer en waarnemend hulppredikant bij de Nederlands Hervormde Gemeente. Ook in het verenigingsleven was hij heel actief. In 1847 stichtte hij de ‘Vereniging ter verbreiding der Waarheid,’ die de bloei der Nederlands Hervormde Kerk beoogde. Hij riep in 1855 de zendingsvereniging het ‘Javacomité’ in het leven, waarvan hij tot zijn dood voorzitter was. Hij richtte in 1866 mee ‘de Nederlandse Zondagschoolvereniging’ op. Hij was voorzitter van de ‘Vereniging van godsdienstonderwijzers’ en tal van andere verenigingen.

Hij legde zich ook heel veel toe op het schrijven van voorreden, kinderlectuur en boeken zoals het indrukwekkende werk hieronder. Theodorus Matthijs Looman overleed op 4 januari 1900 te Amsterdam in de leeftijd van 83 jaar.

 

Het boek: De onderstaande boeken, "Het handboek der bijbelverklaring voor huisgezinnen", werden uitgegeven van 1853 tot 1857.

 

 

 

 

 

Bladzijde 27 - op deze bladzijde staat in 2 voetnoten een uitleg over de Godsnaam.

 

Bladzijde 46 en 47

 

 

Bladzijde 51

 

Bladzijde 61 en 62

 

 

naar boven