Boeken

1853 - La Vraie Religion Chrétienne

Auteur: Emmanuel Swedenborg

Emmanuel Swedenborg is geboren te Stockholm op 29 januari 1688 - overleden te Londen op 29 maart 1772. Zijn vader was Jesper Swedberg, een man die hofpredikant was van Koning Karl XII en die later zelfs bisschop werd van de Zweedse lutherse kerk. Toen Jesper Swedberg in de adelstand werd verheven veranderde de familienaam in Swedenborg.

Na zijn opleiding aan de Universiteit van Upsala bleek al gauw dat Emmanuel een veelzijdige man was. Zo werd hij bijvoorbeeld wetenschapper op een breed scala van terreinen. Met breed scala wordt gedoeld op wiskunde, sterrenkunde, anatomie, filosofie, theologie, geologie en mechanische uitvindingen. Hij werd ook lid van het Hogerhuis van Zweden. Zijn wetenschappelijke inzichten waren heel uitzonderlijk en speciaal voor zijn tijd. In veel van zijn boeken komen theorieën naarvoren die pas veel later werden bevestigd. Zo schreef hij bijvoorbeeld over het atoom. Hij schreef ook inzichten neer over de anatomie van de mens - hier werden sommige inzichten pas bevestigd in de 20ste eeuw! Als uitvinder maakte hij ontwerpen voor vliegtuigen, duikboten, luchtpompen en veel meer. Door zijn vergedreven kennis werd hij door de koning aangesteld tot buitengewoon lid van het Departement der Mijnen. In 1724 werd Emmanuel Swedenborg benoemd tot lid van de Academie van Wetenschappen te Stockholm, en later tot corresponderend lid van de Academie van Wetenschappen te St. Petersburg.

 

Emmanuel Swedenborg
1688 - 1772

 

Vanaf de leeftijd van 53 jaar legde Emmanuel zich volledig toe op religie. Hij zag zich geroepen om het christendom te hervormen. Hij schreef vele theologische boeken met inzichten die niet steeds met geestdrift onthaald werden. In het boek dat we tonen wordt meermaals Gods naam gebruikt.

 

 

 

 

 

naar boven