Boeken

1827 - Docrina Christiana


Auteur: John Milton

John Milton (9 december 1608 - 8 november 1674) was een van de belangrijkste dichters uit de literature geschiedenis van Engeland. Naast schrijver en dichter was hij onder de regering van Oliver Cromwell ook minister voor vreemde talen.

We tonen reeds een boek van hem, waarmee hij ook thans nog wereldbekend is: 'Paradise Lost'.


John Milton
1608 - 1674

 

Het boek: Gedigitaliseerd door Google.

Milton schreef ook het gekende boek, "Doctrina Christiana" waarmee hij zijn wens om een uitgebreide bespreking van de christelijke leefwijze en leer te schrijven vervulde. Milton zelf stelde het drukken van dit boek uit. Het werd pas veel later terug gevonden om vervolgens op last van Koning George IV in 1823 uitgegeven te worden. De publicatie die we hier tonen is uitgegeven 4 jaar later.

Godsnaam: In deze publicatie gebruikt Milton Gods naam op bladzijde: 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 33 - 37 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 60 - 63 - 66 - 80 - 81 - 82 - 83 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 - 106 - 114 - 117 - 132 - 134 - 146 - 148 - 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 159 - 162 - 163 - 165 - 178 - 190 - 198 - 213 - 221 - 222 - 223 - 251 - 253 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260 - 270 - 290 - 298 - 301 - 303 - 305 - 319 - 333 - 338 - 354 - 367 - 371 - 378 - 380 - 399 - 401 - 403 - 405 - 409 - 410 - 411 - 412 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 422 - 423 - 424 - 427 - 428 - 433 - 434 - 437 - 439 - 440 - 443 - 444 - 451 - 452 - 453 - 460 - 461 - 463 - 466 - 469 - 471 - 478 - 480 - 482 - 483 - 492 - 493 - 498 - 503 - 520 - 521 - 522 - 525 - 527 - 528 - 529 - 530 - 532 - 535 - 536.

Alle pagina's tonen zou teveel zijn - daarom een greep hieruit:

 

 

 

naar boven