Boeken

1805 - Nederduitsche Chrestomanie

Auteur: Tot nut van het Algemeen

"Op 16 november 1794 werd besloten tot de oprichting van een Genoodschap van Konsten en Wetenschappen, onder zinspreuk: "Tot nut van het algemeen". Het doel was een genootschap te hebben dat zich richtte op de bevordering van het algemeen volksgeluk met name door initiatieven te nemen op het terrein van de volksontwikkeling. Ter concrete verbetering van de leefomstandigheden van de werkende bevolking werd sinds de oprichting van het Nut gestreefd naar bereikbaarheid van onderwijs voor iedereen door: het stichten van kleuter- en lagere scholen; de uitgave van schoolboeken etc.; het stichten van onderwijzersopleidingen (kweekscholen) en andere vormen van beroepsonderwijs. Daarnaast werden vele educatieve- en voor de samenleving nuttige initiatieven genomen, zoals het stichten van bibliotheken, spaarbanken en verzekeringen, alsmede initiatieven op het terrein van de maatschappelijke zorg en het geven van cursussen op velerlei terrein (volksontwikkeling)." - aanhaling van de website: www.nutalgemeen.nl onder "Historie".

 

Het boek: Gedigitaliseerd door Google.

Bovenstaande aanhaling onderlijnt de gedachte dat men tot nobel doel had 'het algemene volk' een educatie te geven. In dit licht moet ook het onderstaande boek gezien worden. In 1805 werd dit boek uitgegeven met het doel verschillende voorbeelden van schrijfstijlen te presenteren.

 

Godsnaam: Met betrekking tot de Goddelijke naam is interessant dat we hier 3 schrijfwijzen tegen komen: Jova, Jehova, Jehovah.

 

 

Bladzijde 69 tot 71

 

Bladzijde 76 tot 80

 

 

 

naar boven