Boeken

1776 - Hymns founded in various texts in the Holy Scriptures

Auteur: P hilip Doddridge

Philip Doddgeridge is geboren in Londen op 26 juni 1702. Zijn vader was een koopman. Zijn moeder, die een grote invloed op hem had, was de dochter van John Bauman, een Lutherse geestelijke die gevlucht was uit Praag ten gevolge van religieuze vervolging. Voordat Philip kon lezen gaf zijn moeder hem reeds onderwijs uit het Oude en Nieuwe Testament met gebruik van Hollandse schoorsteentegels. Philip wees de gelegenheden af die hem zouden leiden om een Anglicaanse geestelijke te worden. In plaats daarvan koos hij ervoor om een opleiding te volgen bij de liberale niet-conformisten of zogenoemde 'andersdenkenden'. In 1723 werd hij uitgekozen om leiding te geven aan de nieuw opgerichte academie te Market Harborough. In hetzelfde jaar aanvaarde hij ook de uitnodiging om geestelijke te worden in de onafhankelijke gemeente van Northampton. Doorheen de jaren 30 en 40 combineerde hij beide taken. Hij stimuleerde door zijn contacten onafhankelijke religieuze denkers. Hij schreef boeken en hymnen. Zijn gezondheid, die nooit goed was, stortte volledig in het jar 1751 in. Hij reisde naar Lissabon op 30 september 1751, maar zijn gezondheidstoestand was onomkeerbaar. Hij stierf op 26 oktober 1751, 49 jaar oud.

 

Philip Doddridge
1702 - 1751

 

Het boek: gedigitaliseerd door Google.

 

 

Nr 12 die op bladzijde 10 begint:

 

Het gedeelte dat begint op bladzijde 14

 

Het gedeelte dat begint op bladzijde 17

 

 

 

naar boven