Boeken

1760 - Historie van de Oorlogen en Geschiedenissen der Nederlanden, en derzelver Naburen

Auteur: Emanuël van Meteren

Emanuël van Meteren (1535-1612) was een Nederlandse historicus. Zijn vader was beroep financier en uitgever van vroege Engelse versies van de Bijbel. Emanuël zelf wordt als een unieke historicus beschouwd in die zin dat hij niet alleen verslag deed maar als een rijke en machtige mens er ook invloed op uitoefende.

 

Emanuël van Meteren
1535-1612

Het boek: gedigitaliseerd door Google.

In 1760 werd een boek uitgegeven dat oorspronkelijk van zijn hand was. Op bladzijde 368 schrijft hij over de aartshertogen Albrecht en Isabella. Op bladzijde 369 spreekt hij dan over twee penningen die geslagen werden in 1604. Op beide penningen stond klaarblijkelijk Gods naam in de legende of het randschrift.


 

Bladzijde 368 en 369 (Gods naam staat op 369)

 

naar boven