Boeken

1756 - Dictionaire Portatif, Historique, Géographique et Moral de la Bible

Auteur: Pierre Barral

De abt Pierre Barral was een Franse letterkundige. Hij is geboren in Grenoble in 1700, overleden te Parijs op 21 juli 1772. We vonden terug dat hij in Grenoble in de geestelijke orde stapte. Hij was later doctor in de Sorbonne, de voormalige Universiteit van Parijs, en vicaris-generaal van de universiteit van Montpellier.

Hij was ook een bezielde voorvechter van het jansenisme en hij legde zich toe op het onderwijs van de jongeren. Het jansenisme, genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper, Cornelius Jansenius, was een religieuze en politieke beweging in de 17de en 18de eeuw. Ze ontstond als een reactie op bepaalde katholieke ontwikkelingen.

Het boek: Deze dictionaire verklaart een handwoordenboek te zijn voor alle zaken met betrekking tot de historie, geografie en moraliteit van de Bijbel. Dit boek, dat ondertussen toch wel 250 jaar oud is, geeft een interessante verklaring bij de naam 'Jehovah'.

 

 

 

 

De vertaling van de tekst hieronder:

"Jehovah, dat is de naam van God, een naam onuitsprekelijk en geheimzinnig welke God nooit verklaard heeft aan de oude Patriarchen voor Mozes. (in het Latijn staat er dan:) Mijn naam Adonai heb ik nooit aan hen uitgelegd.* (Terug in oud-Frans:) In het Hebreeuws wordt in plaats van Adonai Jehovah gebruikt, wat zoveel betekent als diegene die bestaat uit zichzelf en die het bestaan geeft aan een ander.** De Joden hebben een dermate groot ontzag voor die heilige naam dat het hen werd verboden, op straffe van hun leven, de naam uit te spreken. Vroeger was het enkel en alleen de hogepriester die de naam mocht uitspreken, één enkele maal per jaar en dat bij de plechtige zegening van het volk op het feest van de verzoendag. Het is omwille van dit uitzonderlijke respect van die heilige naam dat ze er de juiste uitspraak van vergeten zijn en dat ze de naam uitleggen met Adonai, Heer, dat ze altijd op de plaats stelden in plaats van Jehovah. De vertalers van de Septuagina hebben nooit in hun vertaling die naam gebruikt en geven hem weer met Kurios, Heer."***

(zie aub naar de voetnoot)

 

 


* voor het gebruik van de naam in de tijd voor Mozes, gelieve aub te zien naar onze pagina "de Naam".
** voor de betekenis van Gods naam, gelieve aub te zien naar onze pagina "de Naam".
*** wij zijn ervan overtuigd dat de schrijvers van de Septuaginta wel Gods naam gebruikten, gelieve aub te zien naar onze pagina "wat uitleg" en "archeologie".

 

 

 

naar boven