Boeken

1743 - De Lust der Heiligen in Jehovah of Gebede-boek

Auteur: Coenraat Mel

De schrijver Coenraat Mel, of in het Duits Conrad Mel, wordt op het titelblad van deze publicatie 'bedienaar des Goddelyken Woords, en Opziener der Kerken en Scholen te Hertsfeld' genoemd.

Conrad Mel is geboren op 14 augustus 1666 te Gudensberg, Duitsland, als zoon van de stadspredikant Johannes Mel en zijn vrouw Maria Jorenius. Na zijn studies aan het gymnasium en verscheidene universiteiten werd hij in 1690 hofpredikant van Prinses Maria Amalia von Kurland, die de grootmoeder werd van Willem IV van Oranje. Conrad Mel werd in 1692 predikant in Memel tot 1697, toen hij als hofpredikant naar Königsberg werd geroepen. In 1702 werd hij buitengewoon professor voor theologie aan de universiteit van Königsberg. In 1705 keerde hij terug naar Hessen. Hij nam er het kerkelijke ambt van 'Kircheninspektor' of kerkinpecteur op zich, in 1705, en aansluitend werd hij eveneens rektor van het gymnasium van Bad Hersfeld.

Als auteur was hij heel ijverig. Hij heeft vele boeken geschreven die ook in het Nederlands werden vertaald. We tonen reeds een boek van hem: 1712 - De Geopende Genadethroon...

Op persoonlijk vlak is te melden dat hij in 1692 huwde met Anna Jurski de dochter van een theoloog. Ze kregen maar liefst 24 kinderen waarvan er maar 4 hun vader overleefden. Hij stierf op 3 mei 1733 in Bad Hersfeld. Hij werd 66 jaar.

 

Merk a.u.b. het gebruik van Gods naam op in dit boek dat als vijfde druk postuum werd uitgegeven:
(Dit boek werd ons toegezonden waarvoor onze grote dank!).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven