Boeken

1645 - The Sound Beleever or a Treatise of Evangelicall Conversion

Auteur: Thomas Shepard

Thomas Shepard (5 november 1605 - 25 Augustus 1649) was een Amerikaanse puriteinse predikant. Doordat zijn ouders reeds vroeg in zijn leven overleden kreeg hij zijn opvoeding bij zijn grootouders en nog later bij zijn oudere broer. Een schoolmeester maakte in hem een verlangen naar kennis wakker, een verlangen dat hem op de leeftijd van slechts 15 jaar naar de universiteit van Cambridge bracht. Thomas Shepard werd predikant. Zijn sermoenen en puriteinse denkwijze kwamen echter de aartsbisschop ter ore die hem het verbod opgelegde om verder te prediken. Na de dood van zijn oudste zoon verliet Thomas Shepard Engeland in 1635 en trok hij met zijn vrouw en jongste zoon naar het koloniale Amerika. Zijn vrouw stierf in Amerika, ook zijn tweede vrouw en hij verloor ook enkele kinderen. Er wordt gezegd dat hij dit verlies beschouwde als een deel van zijn theologie of bediening.

Thomas Shepard wordt beschouwd als een van de belangrijkste puriteinse predikanten van zijn tijd. Hij had een speciale interesse in het bedienen van de Indianen van Massachusetts. Hij overleed in 1649, bijna 44 jaar oud. Drie van zijn zonen werden eveneens predikanten. Hij werd de voorvader van twee presidenten, namelijk John Quincy Adams and Franklin D. Roosevelt.


Wie waren de puriteinen en de ‘Pilgrim Fathers’?

In Noord-Amerika hebben velen gehoord van de 'Pilgrim Fathers' die hun vrienden, de indianen, uitnodigden voor overvloedige maaltijden. Een beetje geschiedenis. 100 jaar voordat zij vertrokken naar Amerika ontstond er in Engeland een breuk tussen de Rooms-katholieke kerk en Hendrik VIII toen de paus weigerde het huwelijk van de Engelse koning te ontbinden. In 1534 maakte de koning een eind aan het gezag van de paus over de Engelse katholieken door zichzelf uit te roepen tot hoofd van de Anglicaanse kerk. Toen de koning stierf was Engeland een protestants land aan het worden. Hendrik werd eerst opgevolgd door zijn zoon Eduard VI en nadien door zijn dochter Maria (Mary). Mary probeerde met harde hand haar volk terug onder het gezag van Rome te krijgen. Zo liet ze meer dan 300 mensen op de brandstapel sterven. Door deze gruweldaad kreeg ze de bijnaam 'Bloody Mary' (Bloedige Maria). Ze kon de protestantse beweging die ingang was gezet echter niet stoppen. Haar opvolgster en halfzus Elizabeth I volgde de lijn ingezet door koning Hendrik VIII. Zij zorgde er voor dat de paus geen enkele invloed meer had in Engeland. Sommige protestanten wilden echter meer dan alleen een afsplitsing van Rome. Zij wilden ook de aanbidding van de kerk 'zuiveren' van de roomse aanbidding. Deze protestanten waren aanhangers van de leer van Johannes Calvijn. In het Engels betekent 'purify", 'louteren' of 'zuiveren'. Van dit woord is hun naam puriteinen afgeleid. De puriteinen werden in Engeland bekeken als separatisten en opstandelingen tegen het gezag van de vorst. In 1603 werd koningin Elizabeth I opgevolgd door koning James I. Hij oefende grote druk uit in een poging de puriteinen terug onder zijn gezag te brengen. In 1608 vluchtte bijgevolg een gemeente van separatisten naar Holland. Ze voelden zich daar echter niet op hun gemak vanwege de godsdiensttolerantie en losse moraal. Ze besloten een nieuw leven te beginnen in de 'Nieuwe Wereld'. Ze kregen toestemming om er zich te vestigen en in 1620 stichtten zij de kolonie Plymouth. Na verloop van tijd kwamen zij bekend te staan als de 'Pilgrim Fathers'. Ondertussen kwamen ook andere puriteinen in Engeland tot de conclusie dat hun toekomst in Amerika lag. Ten noorden van Plymouth stichtten zij in 1630 de kolonie Massachusetts Bay. Tegen 1640 woonden er zo'n 20.000 immigranten in New England.

Dit brengt ons terug bij de schrijver van het boek dat we hieronder tonen. Ook Thomas Shepard hoorde bij deze immigranten. Hij was in New England actief als predikant.


Het boek: gedigitaliseerd door Google.

Het is mooi te zien dat de puriteinen de Goddelijke Naam gebruikten. Thomas Shepard gebruikte 'Iehovah'.

 

 

Bladzijde 199

 

Bladzijde 286

 

 

 

naar boven