Boeken

1644 - Salvation in a Mystery

Auteur: John Bond

John Bond is geboren in 1612 als de zoon van Dennis Bond, een wollen lakenfabrikant in Dorchester. Zijn vader was een groot bewonderaar van John White, een Anglikaanse priester die de puriteinse verlangens naar vrijheid van aanbidding ondersteunde. Het is ook onder deze geestelijke John White dat John Bond zijn welgestuurde opleiding ontving. Na deze opleiding werd hij nog naar Cambridge gestuurd waar hij tevens afstudeerde als bachelor in Civil Law (Civiel Recht). Nadien werd hij docent in Exeter.

Gezien zijn opleiding is het niet verwonderlijk dat John bekend kwam te staan als een ijverige puritein. Het puritanisme was een beweging in het prostestantisme, 17de en 18de eeuw. Puriteinen meenden dat er nog te veel invloeden van de Rooms-katholieke kerk aanwezig waren in de Anglikaanse kerk. Om verder te gaan met de loopbaan van John Bond, hij was nadien nog predikant in Londen en hij werd ook een toegevoegd lid aan de Assembly of Divines, een orgaan door het parlement in het leven geroepen om de Church of England te hervormen. Hij was ook nog master (hoofd) van het Savoy hospitaal in London en master (hoofd) van de Trinityhall in Cambridge, het oudste college van de universiteit. John Bond overleed in 1676.


Het boek: Gedigitaliseerd door Google.

Soms werd John Bond naar het parlement geroepen om er een preek uit te spreken. Sommige preken verschenen nadien in gedrukte vorm. In de onderstaande preek gebruikte hij als godsnaam 'Jehovah'.

 

 

 

Bladzijde 3

 

Bladzijde 60

 

naar boven