Boeken

1644 - A Sermon Prached to The Honourable House of Commons

Auteur: Alexander Henderson

Alexander Henderson was een Schotse geestelijke. Hij leefde van 1583 tot 1646. Aanvankelijk was hij een aanhanger van de bisschoppelijke kerk en derhalve werd hem de parochie Leuchars toegewezen. De constante weerstand van zijn dorp bracht hem ertoe zich te bekeren. Hij werd presbyteriaan, zelfs één van de meest vooraanstaande predikanten. Vandaag wordt hij beschouwd als de belangrijkste figuur ooit in de Church of Schotland, na John Knox. In 1638, na de ondertekening van het Nationaal Verbond, werd hij verkozen tot voorzitter van de Algemene Vergadering van Glasgow. Vroeg in 1639 verliet hij zijn parochie om predikant te worden in Edinburgh, in de kerk St. Giles (als zijdelingse opmerking is het leuk te weten dat ook in deze kerk Gods naam te zien is - zie onze pagina Wereldwijd). In 1640 werd Henderson verkozen tot rector van de Universiteit van Edinburgh. Voor deze functie werd hij jaarlijks herkozen.


Het boek: het House of Commons is het Britse Lagerhuis. Het boek handelt over de preek die Alexander Henderson er gaf op 27 december 1643.

Gedigitaliseerd door Google.

Alexander Henderson
1583-1646

 

 

 

 

naar boven