Boeken

1637 - Discours de la Methode

Auteur: René Descartes

René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650), was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn belangrijkste werken schreef hij in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar hij 20 jaar woonde. Hij wordt algemeen beschouwd als één van de twintig belangrijkste filosofen aller tijden. In de wiskunde legde hij de basis voor de analytische meetkunde, de brug tussen de algebra en de meetkunde.


Het boek: mede op aandringen van vrienden publiceerde hij in 1636 zijn Discours de la méthode. Hij was de eerste die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen levensvatbaar filosofisch systeem, waarmee hij de basis legde voor de 17de eeuwse stroming van het rationalisme. Om rationaliteit te funderen poneerde Descartes drie zekerheden: de zekerheid van de twijfel, de zekerheid van het bestaan van God en de zekerheid van het bestaan van de buitenwereld. Om het bestaan van God aan te tonen, steunde Descartes op twee godsbewijzen (a posteriori en a priori). Deze wetenschap ondersteunt datgene wat we zien op de eerste bladzijde van dit boek. Onder een stralende zon waarin Gods naam geschreven staat de schatgraver die naar schatten graaft.

 

 

 

 

 

We kwamen deze afbeelding al eens vroeger tegen, namelijk in de Staten-Generael van de gebroeders Keur.

 

 

 

naar boven