Boeken

1634 - Friesche Lusthof

Auteur: Jan Janszoon Starter

Jan Starter is geboren te Londen rond 1594 - overleden in september 1626 te Hongarije. Zijn ouders waren John Startut, een wever, en Alice Robynson. Zijn geboortejaar wordt eigenlijk vastgesteld door middel van de tekening in dit boek. Bij het portret staat immers "Anglo-Brittanus aet. 27". Men vermoedt dat zijn ouders wegens geloofsverdrukking naar Holland trokken.

In 1612 was hij uitgever in Amsterdam, in 1613 ook te Leiden en in 1614 was hij uitgever en eveneens boekenverkoper in Leeuwarden. Hij had zijn zaak op het marktplein de Brol en gebruikte een Engelse Bijbel als uithangteken van zijn zaak. Betreffende zijn persoonlijke leven is geweten dat hij op 14 augustus 1614 huwde hij Nieske Hendricxdochter.

Naast uitgever en boekenverkoper was hij ook dichter. Hij maakte gedichten uit liefhebberij maar ook op bestelling, bijvoorbeeld voor huwelijken. In de Leeuwarder kamer 'Och mocht het rysen' werden enkele van zijn toneelstukken gespeeld. Hij had echter af te rekenen met kerkelijke tegenstand vooral van dhr. DS. Bogerman. Bijgevolg werden zijn toneelspelen verboden. Ook zijn uitgeverij ging ten gronde. In 1625 werd hij historiedichter (geschiedschrijver) van Graaf Ernst van Mansfelt. Hij neemt ook de taak van 'courantier' op zich waarbij hij oorlogsnieuws diende te vergaren en door te geven. Het is in deze oorlog, de dertigjarige oorlog, dat hij sterft tijdens het marcheren in Mansfelts veldtocht in Hongarije.

Het boek: gedigitaliseerd door Google. Jan Starter werd vooral bekend door het onderstaande boek dat voor het eerst werd uitgegeven in 1621. Deze editie is van 1634.

 

 

De auteur....

 

De Godsnaam staat op bladzijde 187

 

 

 

naar boven