Boeken

1539 - Alphabetum Hebraicum

Auteur: Robert Estienne (ook wel bekend als Robertus Stephanus) was een Franse drukker en klassieke geleerde. In 1539 kreeg hij zelfs de titel van 'Koninklijke typograaf" of 'Koninklijke Drukker'. Dit kon hem echter niet vrijwaren van de censuur en vervolging in zijn tijd. Dit ging voor hem persoonlijk zo ver dat hij zich gedwongen zag te vluchten naar Geneve waar hij opnieuw een uitgeverij begon. Op religieus gebied is geweten dat hij van het Rooms-katholicisme overstapte naar het Evangelisme. In zijn drukkerij zijn vele belangrijke geschriften gedrukt zoals verschillende Vulgaatbijbels, het Nieuwe Testament in het Grieks, een Latijnse vertaling van de hand van Erasmus, een Franse Bijbel in 1553 en zelfs geschriften van Johannes Calvijn. Mooi om te weten is dat hij als eerste een complete Bijbel drukte die ingedeeld was in de huidige hoofdstukken en verzenindeling.

Het boek: het boekje dat we tonen is gedateerd op hetzelfde jaar van zijn vlucht. Het moet eigenlijk van net voor zijn vlucht zijn gelet op het feit dat er onderaan nog 'Parisiis' (Parijs) staat. Ook zijn titel staat op de omslag van het boekje: 'typographi Regii' - 'Koninklijke typograaf'. Het boekje telt 26 bladzijden.

Het boek werd gedigitaliseerd door Google.

 


 

Bladzijde 11

 

Bladzijde 13 tot 17

 

Bladzijde 20 - 21

 

 

 

naar boven