Bijbels

Het Nieuwe Testament of Alle boeken van het Nieuwe Verbond onzes Heeren Jezus Christus - Gerrit Jan Vos Adriaanz.

Datum en taal: 1893 Nederlands

Vertaler: Gerrit Jan Vos

Gerrit Jan Vos Adriaansz. werd op 12 juli 1836 te Harderwijk (NL) geboren. Gerrit Jan wilde graag bakker worden en heeft dat beroep ook enige tijd uitgeoefend. Maar zijn belangstelling voor het predikambt werd steeds groter. Als hij 20 jaar oud is ging hij theologie studeren in Utrecht. In 1862 werd hij predikant in de Nederlands Hervormde gemeente Oostermeer en vanaf 1865 te Spannum. Beide kerkgemeenten waren gelegen in de provincie Friesland. Hij werd redacteur van het “Kerkelijk Weekblad” en legde zich, als zoon van een schoolmeester, vooral toe op het onderwijs. Hij opende in verscheidene Friese dorpen christelijke scholen.

Vanaf 1869 zette hij zijn loopbaan verder in de provincie Zeeland, in de stad Goes. Later opende hij in 1872 in Middelburg ook een christelijke school. Intussen was hij in 1870 in Utrecht, met de hoogste lof, gepromoveerd tot doctor in de theologie. Vanaf 1875 woonde en werkte Vos te Amsterdam. De vele boeken die hij heeft geschreven over de kerkhistorie en het christelijk onderwijs, maakte hem bij velen een geliefd auteur. Gerrit Jan Vos overleed op 9 april 1912 te Amsterdam.

Vertaling: Bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament maakte Vos gebruik van de Statenvertaling, de vertaling van Vissering en de Synodale vertaling. Voor de Griekse tekst gebruikte hij de vertaling van Tisschendorf uit 1624. Daarnaast voegde hij veel voetnoten toe om de Bijbelteksten voor de lezers te verduidelijken, waarbij hij vaak zijn persoonlijke mening kenbaar maakte. Daar de vertaling niet zo populair werd, bleef deze tot deze enige druk beperkt.

Godsnaam: In een aantal voetnoten wordt Gods naam als Jehova weergegeven.

Teksten: We tonen de verklaringen bij Mattheüs 1 vers 20 en 23

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven