Bijbels

De Bijbel vertaald, omschreven en door aanmerkingen opgehelderd. - W. A. van Vloten

Datum en taal: editie 1789-1796 - Nederlands

Vertaling: gedurende een heel aantal jaren, vanaf ongeveer 1775, werkte van Vloten in Leiden aan zijn eigen Bijbelvertaling. Het is een omvangrijk en omslachtig werk geworden van maar liefst 13 dikke delen, bestaande uit een vertaling, een parafrase en een omschrijving naast elkaar. De eerste delen werden officieel goedgekeurd door de Leidse theologische faculteit. Toen er er echter bezwaren rezen scheidde van Vloten zich af en verliet hij de Hervormde kerk. Daarna sloot hij zich aan bij de Doopsgezinden. Uiteindelijk gaf hij zijn vertaling uit op zijn eigen kosten. Veel van zijn Bijbels schonk hij weg aan minder gegoede geïnteresseerden.

Vertaler: Willem Anthony van Vloten werd in 1740 in Utrecht geboren. Na een moeilijke lagere schoolperiode hoopten zijn ouders dat Willem predikant zou worden. Tijdens zijn schooljaren aan de Utrechtse Academie ging zijn interesse in hoofdzaak naar taalkennis, uitlegkunde en joodse oudheden. In 1767 werd hij predikant in Waddinxveen. Het werk beviel hem niet goed. In 1775 werd hij ziek en kon hij niet langer dienen als predikant. Daarna begon hij, op aansporing van een vriend, aan zijn eigen Bijbelvertaling te werken. Door het conflict met de kerkelijke censuur verhuisde hij van Leiden naar Amsterdam, waar hij in 1809 overleed.

Godsnaam: het unieke aan deze Bijbel is dat overal waar de Statenbijbel Gods naam weergeeft met HEERE, de Goddelijke naam in deze Bijbel wordt weergegeven met Jehovah. Het is de eerste vertaling die dit ook in het Nieuwe Testament doet, daar waar er aanhalingen uit het Oude Testament worden gedaan. Alleen de Nieuwe Wereldvertaling zou van Vloten hierin navolgen, en dit pas in 1961.

Uiteraard staat op vrijwel iedere pagina van deze uitgave Gods persoonlijke naam, maar we tonen hier Exodus 6:1 en 2, Openbaring 1:8 en 9 en Romeinen 10:12 en 13. We tonen ook de verklaring die van Vloten eigenhandig ondertekend heeft.

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven