Bijbels

Die Bibel - Dr. Leander Van Ess

Datum en taal: editie 1838 - Duits

Vertaler: Johann Heinrich van Ess (1772-1847) werd in 1790 Benedictijner monnik in Marienmünster bij Paderborn. Hier verkreeg hij zijn kloosternaam Leander. Nadat het klooster in 1802 werd gesloten werd hij pastoor en professor aan de Universiteit van Marburg.

Vertaling: in 1807 verscheen er reeds een vertaling van het Nieuwe Testament dat hij samen met zijn neef Carl van Ess had geschreven. Na 1822 legde Leander al zijn functies neer en begon hij aan zijn Bijbelvertaling te werken. Het was zijn bedoeling een Duitse vertaling te maken die ook voor het gewone volk begrijpelijk was.

Godsnaam: een bijzonderheid aan zijn Bijbel is dat in de vroege uitgaven, in het Oude Testament, het Tetragrammaton voortdurend met Jehova weergeven wordt. Bij latere uitgaven staat de naam Jehova nog slechts op enkele plaatsen in zijn vertaling.

Foto 3: Psalm 9

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven