Bijbels

Het Oude Testament – in 5 delen

Datum en taal: 1802 Nederlands (de eerste uitgave was in 1789)

Vertaler: Ysbrand van Hamelsveld 1743-1812 was een predikant, professor, politicus en patriot.

Ysbrand van Hamelsveld, geboren in Utrecht op 7 februari 1743, studeerde aan de academie in zijn geboortestad. In 1765 promoveerde hij in de theologie. Een jaar later werd hij predikant te Durgerdam. In 1784 werd hij vervolgens aan de academie, waar hij zelf zijn opleiding had gevolgd, benoemd tot hoogleraar in de theologie. Doch naast zijn religieuze ideeën had van Hamelsveld ook sterke politieke opvattingen. Door zijn patriottisme verloor hij na enige tijd zijn rechten en zijn titels. Hij schreef in zijn leven zeer veel theologische werken. Hij stierf 19 mei 1812 te Amsterdam.

Vertaling: van Hamelsveld richt zich in zijn vertaling tot “de gewone man”. De taal is eenvoudig en spreekt direct aan. Daardoor wijkt zijn vertaling af en toe wel veraf van de oorspronkelijke Bijbeltekst. Toch viel zijn vertaling bij veel mensen in de smaak, voor wie de Statenvertaling moeilijk te begrijpen was.

Godsnaam: van Hamelsveld schreef zijn vertaling in vloeiende zinnen. Daarom gebruikt hij JEHOVAH, JOVA of JEHOVA GOD zoals het hem het beste uitkomt in het ritme van zijn verwoordingen. De teksten die we tonen zijn Genesis 2:4-7 en de voetnoot bij Genesis 2:5-7.


Beeldband

Klik op de foto


naar boven