Bijbels

Het boek der Psalmen - Philips van Marnix genaemt van Sint Aldegonde

Datum en taal: editie 1591 (1928) - Nederlands

Vertaling: In 1580 bracht hij een Psalmenvertaling uit die in 1591 herzien werd. In 1928 werd in een beperkte oplage van 150 exemplaren een herdruk uitgebracht.

Vertaler: Philips van Marnix (1539-1598), heer van Sint Aldegonde, was één van de belangrijkste medewerkers van Willem van Oranje. Naast burgemeester van Antwerpen was hij ook theoloog en vertaler. Zijn carrière in de theologie begon hij als student bij Johannes Calvijn in Genève.

Godsnaam: in Psalm 83:18 gebruikte hij voor Gods naam de vorm 'Jehovah'. Hiermee werd hij de eerste Nederlandstalige vertaler die voluit Gods naam in een Bijbelvertaling schreef. Mooi om te zien is hoe de Psalmen op rijm werden gebracht.

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven