Bijbels

De Profetieën van Amos' Zoon Isaïas in Nederlandsche verzen vertolkt

Auteur: Godfried D. A. Jonckbloet s.j. 1848-1926

Godfried Daniël Augustinus Jonckbloet werd 28 augustus 1848 te Eindhoven geboren. Hij was de zoon van een notaris en het was de bedoeling dat hij later zijn vader zou opvolgen. Tijdens zijn studies in het Jezuïeten College te Sittard voelde hij zich meer en meer geroepen tot een geestelijk ambt. In 1868 trad hij in, bij de orde der Jezuïeten. Na zijn theologische studies te hebben voltooid werd hij in 1881 tot priester gewijd. Door zijn aanleg en liefde voor de letterkunde had hij reeds gedichten gepubliceerd in een katholiek tijdschrift. In 1890 kreeg zijn leven een andere wending toen hij als missionaris naar Batavia in Nederlands Indië (nu Indonesië) werd uitgezonden. 18 jaar lang heeft hij hier het beste van zichzelf gegeven. Toen moest hij door een ernstige ziekte zijn missiepost, die hem zo dierbaar was geworden, verlaten en weer terug keren naar Nederland. Jonckbloet was voor velen een goede vriend en een vertrouwd raadsman geworden. Zijn letterkundig talent leverde vele gedichten, proza en geschriften op. Hij bleek een leergierig man en bleef studeren tot aan zijn dood op 5 april 1926 te Nijmegen, op 77-jarige leeftijd.

Datum en taal: 1889 - Nederlands

Vertaling: In het voorwoord van dit boek geeft Jonckbloet zelf aan, wat hem gemotiveerd heeft om deze vertaling te maken. We citeren: “Wat de dichtvormen betreft, naar het voorbeeld ons door den heer J.J.L. Ten Kate*, in zijn talrijke schriftuur-vertalingen geschonken, heb ik mij naar vermogen beijverd, om harmonie te brengen tusschen dichtvorm en onderwerp. Waarom gaf die toovenaar met Nederlandse taal ons ook de geheelen Isaïas niet ?”

Als Nederlands letterkundige en priester heeft Jonckbloet dan zelf het bijbelboek van Jesaja in dichtvorm uitgebracht.
*Zie elders in deze rubriek “het boek Job” en “De Psalmen” van J.J.L. Ten Kate.

Godsnaam: Als pater Jezuïet schrijft Jonckbloet vrijmoedig, maar altijd met respect, over Jehova als zijn Heer en God. In dit boek wordt meer dan 200 maal Gods naam genoemd.

Teksten:
foto 3: Jesaja 1 vers 2 en 4
foto 4: Jesaja 6 vers 9
foto 5: Jesaja 40:28
foto 6: Jesaja 45:21
foto 7: Jesaja 49:1 en 5

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven