Bijbels

John Brown Bible - The Self-Interpreting Family Bible

Datum en taal: datum onbekend - Engelse editie

Vertaling: deze Bijbel kwam bekend te staan als de John Brown Bible. Hier tonen we een exemplaar dat gedrukt werd door John G. Murdoch te Holborn.

Vertaler:

John Brown
1722 -
1787

 

John Brown is geboren in 1722 in Carpow, Schotland, als de zoon van de eveneens genaamde John Brown, een zelfonderwezen wever en visser. Toen hij nog maar een knaap was van 12 jaar stierven zijn ouders waarna hij in zijn eigen onderhoud voorzag als herdersjongen. Ook zijn eigen onderwijs was heel karig, hoewel hij wel een levenslang verlangen had om te leren. Hij leerde zichzelf Grieks, Latijn en Hebreeuws door het vergelijken van teksten en geschriften. In 1738 hoorde hij dat er een Grieks Testament te koop was in een boekenwinkel te St. Andrews, op een afstand van ongeveer 40 kilometer. Hij liep het hele eind daar naar toe. Toen hij er arriveerde waren er enkele professoren in de Griekse taal aanwezig. Toen ze de gerafelde herdersjongen zagen daagde één van hen, Francis Pringle, hem uit om het boek te lezen. Als hij dit kon zou hij het voor hem kopen. Die middag keerde een verheugde John met zijn geschenk terug naar zijn taak als herder.

Tot zijn latere beroepen behoren marskramer en schoolonderwijzer alvorens hij na een opleiding op 4 juli 1751 tot predikant werd gewijd. Hij behoorde tot een Schotse Presbyteriaanse denominatie. Zijn predikantstoewijzing was Haddington. In 1753 werd hij voorzitter van de Synode, iets wat heel uitzonderlijk was gezien zijn korte aanstelling als predikant. Hij werd later eveneens hoogleraar terwijl hij zijn taak als predikant bleef uitoefenen.

John Brown overleed op 19 juni 1787. Hij was tweemaal gehuwd en had 6 kinderen waarvan er 4 eveneens predikant werden.

 

Godsnaam: John Brown gebruikt als naamsvorm voor Gods naam 'JEHOVAH'. We tonen de tekst van Jesaja 12:2.

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven